+48 723-902-093 kontakt@pomocitonline.pl

Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Witamy na naszej polityce prywatności. Korzystając z Naszych usług powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy.Korzystając z Naszych usług, chcemy abyś wiedział, w jaki sposób korzystamy z informacji. To jest ważne – poświęć chwilę i przeczytaj proszę politykę prywatności.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych

Nasi klienci mają prawo dostępu, poprawiania i usuwania związanych z nimi danymi osobowymi, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych w dowolnym momencie. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych oraz zapobiec ich zmianie, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dane są przechowywane jedynie na potrzeby realizacji powierzonych zadań.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy administratorem danych osobowych jest AvailabilITy Karol Pietraszek.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowywania ofert, kontaktu zwrotnego związanego z pytaniami skierowanymi telefonicznie, mailowo bądź za pomocą formularza kontaktowego. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru – jedynie przez czas współpracy bądź prowadzonej korespondencji. Każdemu przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Jak i do czego używamy informacji?

Przekazywane przez Państwa dane wykorzystywane są jedynie w celach realizacji powierzonych Nam zadań, przesłania indywidualnej oferty na wykonanie usługi, wygenerowanie linku do płatności, wystawienie faktury potwierdzającej wykonaną usługę oraz kontakt z Państwem. Nie wysyłamy żadnych reklam ani nieporzebnych wiadomości.